Sterilizacija i oporavak

Centar za pse i mačke Jasenak podržava odgovorno vlasništvo i human odnos prema životinjama i u skladu sa tim radi na sprovođenju programa sterilizacije kao jedine efikasne i humane metode za smanjenje broja napuštenih pasa i mačaka. 

Centru za pse i mačke sterilizacija i kastracija pasa i mačaka vrši se u inhalacionoj anesteziji. Inhalaciona anestezija se smatra najsigurnijim vidom anestezije u maloj praksi, i omogućava da ljubimac ne oseti bol prilikom izvođenja operacije, a oporavak je znatno brži i lakši. Za razliku od inhalacione, injekciona anestezija ne može da se kontroliše i jedan od njenih glavnih nedostataka je upravo nepredvidivost delovanja i slaba mogućnost kontrole nakon davanja početne doze.

S obzirom na to da je jedan od ciljeva Centra za pse i mačke Jasenak doprinos rešavanju problema napuštenih pasa i maca – utvrđene su nekomercijalne cene sterilizacije i kastracije, u okviru koje je uključena terapija antibioticima i oporavak do 4 dana nakon intervencije. Ukoliko je iz nekog razloga potrebno produžiti postoperativni tok po mišljenju veterinara – i to je uključeno u cenu. Ovo se odnosi kako na napuštene pse, tako i na vlasničke pse, koji su čipovani i zavedeni u registar pasa i mačaka u Upravi za veterinu.

  • Vlasnik ili privremeni staratelj dužan je da obezbedi psu hranu u toku 4 dana besplatnog oporavka u kompleksu Centra. Ukoliko vlasnik ili privremeni staratelj nisu u mogućnosti da obezbede psu ili maci bezbedan oporavak nakon isteka 4 dana u Jasenku, moguće je da se doplati boravak u Centru i to po ceni od 400 RSD dnevno + plus hrana.

  • Ukoliko niste u mogućnosti da obezbedite sopstveni prevoz, Centar za pse i mačke Jasenak pruža i tu uslugu, i o tome možete više pročitati ovde.

  • Postoje mnoge zablude kada je u pitanju sterilizacija. Zašto je ona važna, i na koji način utiče na zdravlje vašeg ljubimca, možete pročitati u brošuri koju je izdalo Udruženje veterinara male prakse Srbije u saradnji sa američkom asocijacijom veterinara.

Odgovoran si za sve što pripitomiš.

Antoan de Sent Egziperi